تمبری که 25 میلیون تومان قیمت دارد.

40

 

م.احمدی

 

bushire under british occipation

عبارت فوق در قالب یک مهر سورشارژ روی تعداد معدودی از تمبرهای ایران که در جنوب استفاده میشد نقش بسته بود. حدود صد سال قبل این عنوان بر روی تمبرهای شاهی رایج در منطقه بوشهر استفاده میشد. -بوشهر زیر سلطه بریتانیا- اگر اهل عتیقه بازی یا تمبربازی باشید میدانید که این قبیل تمبرها را -که با یک مهر اضافی منتشر میشده سورشارژ میگفتند.- این قبقیل تمبرها حکم همان اسکناسهای شاهی را دارند که در سالهای نخست انقلاب با سیاه شدن عکس شاه و پنهان کردن فلیگرام به عنوان پول رایج به کار میرفت. عمده تمبرها – اسکناسها و سکه های سورشارژ شده از نسخه هایاصلی خود گرانتر هستند. چرا که عمدتا بطور موقتی بکار گرفته شده و به همین دلیل تعداد زیادی از انها توزیع نمیشود.
کلکسیونرها بر این باورند که میزان کمیت یک شی -تمبر یا اسکناس یا سکه و یا هرچیز عتیقه دیگری – با ارزش مالی ان شی نسبت عکس دارید. و به همین خاطر هر قدر کمیاب تر گرانتر.
این قاعده در مورد این تمبر هم صدق میکند. این تمبر صرفا به خاطر مهر رویش 25000000 تومان -بیست و پنج میلیون تومان- قیمت دارد.
پدر من هم علاقه وافری به تمبر و اسکناس دارد. خاطرم هست که 10 سال قبل به این تمبر برخوردم و طرف حاضر بود انرا در مقابل یک پراید معاوضه کند. -مالک گالری تمبر مهشید در منوچهری- ان بنده خدا مرد اما ارزش پراید پابه پای این تمبر تاریخی افزایش یافته است.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ