بازیگرانی که در پیری زیباتر شدند

364

عرف اینست که بگوییم گذر ایام و بالاتر رفتن سن باعث کاهش طراوت جوان کاهلی بیشتر و احتمالا کاهش زیبایی همراه خواهد بود. اما تعدادی از افراد عمدتا ثروتمند هستند که این قاعده را درهم شکسته اند.

ورزش زیر نظر مربیان کار ازموده . تغذیه مناسب و استفاده از برنامه های غذایی اختصاصی و کارشناسی شده. مراقبت دائم از اعضای بدن در برابر اسیبهای احتمالی -شکستگی. افتاب سوختگی و …- و نیز رعایت اصول و سبک زندگی مناسب و عدم استفاده افراطی و بیش از مواد ولوازم ارایشی باعث شده که این افراد در گذر ایام جوانتر شوند و با بالاتر رفتن سن شان زیباتر بنظر بیایند.

باور نمیکنید

حقدارید ماهم باور نمیکردیم اما وقتی یک سایت معتبر اقدام به انتشار و انعکاس این مسئله با استنادات مناسب و تصاویر قبل-و-بعد کرد متوجه شدیم باید باور کنیم گذر ایام و جا افتاده تر شدن چهره و رعایت برخی اصول اساسی میتواند شما را در دوران میانسالی زیباتر کند. خودتان ببینید

 

 

 

 

/quotespaper.com/

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ