مردی که ترجیح داد بز باشد تا یک انسان امروزی

میخواهید اسمش را شکم سیری بگذارید, درد بی دردی یا هرچیز دیگر اما توماس THWAITES یک طراح انگلیسی برای رهایی از زندگی شهری تصمیم گرفت که تبدیل به یک بز شود

250

توماس THWAITES یک طراح انگلیسی برای رهایی از زندگی شهری تصمیم گرفت که تبدیل به یک بز شود. توماس قبل از انجام این کار شروع به مطالعه در مورد عادات و جنبه های فیزیکی و روانی زندگی بزها کرد و برای این کار حتی اندام های مصنوعی از بدن بز را برای خود ساخت. بدین ترتیب 3 روز از زندگی خود را در کوه های آلپ سویس به سبک زندگی بز ها زندگی کرد. توماس میگوید هدفش از این کار دور بودن از گذشته و نگرانی های زندگی شهری است.

مردی که تصمیم گرفت بُز شود

مردی که تصمیم گرفت بُز شود

مردی که تصمیم گرفت بُز شود

مردی که تصمیم گرفت بُز شود

مردی که تصمیم گرفت بُز شود

مردی که تصمیم گرفت بُز شود

مردی که تصمیم گرفت بُز شود

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ