چقدر از مردم خریدهای اینترنتی انجام میدهند؟

48

 آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد با احتساب سهم ١٧٥ هزار ميليارد ريالي خريد اينترنتي در كشور، ايراني‌ها روزانه ٤/١ هزار ميليارد ريال در چهار ماهه ابتداي سال خريد كرده‌اند.

تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از ميزان تراكنش‌هاي اينترنتي ثبت شده نشان از افزايش حجم خريدهاي اينترنتي در كشور مي‌دهد. بر اساس اين آمار ميزان تراكنش‌هاي خريد اينترنتي از طريق شاپرك نشان مي‌دهد كل خريد‌هاي اينترنتي ثبت شده در فروردين ماه ٩٤ به بيش از ٣٥ هزار ميليارد ريال بالغ شده است.به گزارش اعتماد، اين عدد در ارديبهشت در كل كشور با افزايش چند درصدي به نزديك ٤٥ هزار ميليارد ريال رسيده است همين روال افزايشي در خرداد ادامه داشته و به عدد ٤٩هزار ميليارد رسيده است اما اين روال در تيرماه كمي كاهش يافته و در جايگاه ٤٦ هزار ميليارد ريال رسيده است.

بر اساس گزارش بانك مركزي خريدهاي اينترنتي در كل كشور در فروردين ٣٥ هزار ميليارد و ١٣٩ ميليارد و ٥٥٥ ميليون ريال، در ارديبهشت ماه ٤٤هزار ميليارد و ٥٤٦ ميليارد و ٤٩ميليون ريال، در خرداد ماه به ٤٨ هزار ميليارد و ٩٣٣ ميليارد و ١٣٩ ميليون ريال رسيده است. اين روال در نخستين ماه فصل تابستان با كاهش نسبت به آخرين ماه فصل بهار به ٤٦هزار و ٦٣٣ ميليارد و ٦٦٦ ميليون ريال رسيده است.

بر اين اساس كل خريدهاي اينترنتي ثبت شده در چهار ماهه ابتداي سال جاري به عدد ١٧٥ هزار ميليارد و ٢٥٢ ميليارد و ٤٠٨ ميليون ريال رسيده است كه نشان از رشد اين روال نسبت به سال‌هاي گذشته دارد. كل تراكنش‌هاي خريد اينترنتي در چهارماهه ابتدي سال ٩٣ به ١٤١ هزار ميليارد و ٥٨٧ميليارد و ٤١٧ ميليون ريال رسيده بود.

آمار بانك مركزي از تراكنش‌هاي اينترنتي سال ٩٣ در فروردين ماه عدد ١٦هزار ميليارد ريال، در ارديبهشت ٤٢هزار ميليارد ريال، در خرداد هزار ٤٣ميليارد و در تير ماه عدد ٣٩هزار ميليارد ريال را نشان مي‌دهد.


اين روال حاكي از رشد خريدهاي اينترنتي در چهارماهه ابتداي سال جاري به نسبت سال گذشته است.به اين ترتيب ميزان خريدهاي اينترنتي در شبكه شاپرك در فروردين ماه ٩٤ نسبت به ٩٣ رشد١١٤درصدي داشته است.ارديبهشت ٩٤ نسبت به ٩٣ با رشد ٥درصدي، خرداد ماه ٩٤ نسبت به خرداد ٩٣ با رشد ١٢درصدي و تير ماه ٩٤ نسبت به تيرماه ٩٣ رشد ١٩ درصدي را شاهد بوده‌ايم. در كل ميزان خريدهاي اينترنتي انجام شده در چهار ماهه ابتداي سال ٩٤ نسبت به چهار ماهه ابتداي ٩٣ رشد ٢٤ درصدي داشته است.

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد با احتساب سهم ١٧٥ هزار ميليارد ريالي خريد اينترنتي در كشور، ايراني‌ها روزانه ٤/١ هزار ميليارد ريال در چهار ماهه ابتداي سال خريد كرده‌اند.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ