پیام کوتاه:

÷یام کوتاه شامل توئیتهای سردبیر و عنوان بخش جدیدی در وب نگین است که در آن مطالب کوتاه و خواندنی به انتخاب و قلم سردبیر برای شما منتشر می‌شود.

iconProfilesJumboBlue پیام دوم-انتظار در 6 سالگی:

12002224_1477019649266554_1472887634273149350_nآیا هیچ وقت با آدم‌هایی برخورد کرده‌اید که به نظر می‌رسد از روی تصادف نیست که بر سر راه شما قرار گرفته‌اند، بلکه نوعی حکمت بسیار دردناک در آن هست که زندگی‌تان را ناگهان از این رو به آن رو می‌کنند ؟… زندگی من، وقتی که دختر کوچولو بودم، در انتظار بیهوده‌ی خود زندگی گذشت. گمان می‌کردم که یک روز یک دفعه زندگی شروع خواهد شد، و خودش را در دسترس من قرار خواهد داد، مثل بالا رفتن پرده‌ای، یا شروع شدن چشم‌اندازی. هیچ خبری از زندگی نمی‌شد. خیلی چیزها اتفاق می‌افتاد، اما او به زندگی نمی‌آمد. و باید قبول کرد که من هنوز هم همان دختر کوچولو هستم. چون همچنان در انتظار آمدن زندگی هستم…!
کاناپه ی قرمز…..نوشته میشل لبر

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ