اوا کارنیرو از چلسی شکایت خواهد کرد

523

اوا کارنیرو پزشک زن باشگاه چلسی به زودی از این باشگاه شکایت می کند.

به گزارش روزنامه میرر، اواکارنیرو پزشک چلسی که در پی تاخیر بر روی مداوای ادن آزارد در برابر سوانسی به شدت مورد انتقاد مورینیو قرار گرفت و از آن به بعد از کارش معلق شد به باشگاه چلسی اخطار دارد که در صورت بر نگردادن وی به سر کارش از این باشگاه به صورت رسمی شکایت خواهد کرد.

 

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ