صابر ابر عکسهای اینستاگرام خود را کتاب کرد

744

این کتاب شامل ١٠٠ پست اینستاگرام صابر ابر است که به تعبیر خودش «روزشمار زندگی»اش هستند. این عکس‌ها به همراه متن‌هایی که زیر عکس‌ها نوشته شده در دو بخش «مدام» و «گاهی» و در ١٠٠ صفحه است.

او در مقدمه این کتاب نوشته است:‌بعضى وقت ها فکر مى کنم دلیل بودن آدمها، من، تو، همه یک چیز است:

زندگى کردن، در لحظه و براى دیدن لبخندها، مهربانى ها و حتما گاهى غم ها…

من در برگ هاىِ پیش رو نه ادعایى به عکاسى دارم و نه ادبیات، هر آنچه در این صد صفحه مى بینید و مى خوانید لحظه هاییست که با شما شریک شدم، تمام عکسها با تلفن همراهم گرفته شده و تمام نوشته ها در همان لحظه ثبت عکس نوشته شده اند… همینقدر تکلیف روشن بگویم: صد روز زندگیم را با شما قسمت کردم.

روزی که اینستاگرام آمد و من شناختمش، فکر کردم من هم باید سهمى داشته باشم ، شریک شوم…

با احترام به حریم ها…

هر کس در زندگى اش مدام هایى دارد و حتما گاه هایى…

من هم!

دوستتان دارم …

مراقب ماهى هاى دلتان باشید!

صفحات اینستاگرام «صابر ابر» کتاب شد + عکس
.
صفحات اینستاگرام «صابر ابر» کتاب شد + عکس

.صفحات اینستاگرام «صابر ابر» کتاب شد + عکس

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ