نامه سرگشاده همسر مجری به شوهرش

531

مریم حداد؛ همسر محمدحسین رنجبران، مجزی برنامه گفتگوی خبری در نامه ای با امضای “همسر رنجبران” به دلجویی از همسر خود در ماجرای میزگرد بعیدی نژاد-زاکانی و حواشی ایجاد شده آن پرداخت.

متن این نامه بدین شرح است:

بگذار دوستان مطالبه کنند، دشمنان زخم زنند… من تو را برای آنچه که داری، همان که در عالم رنگ و نیرنگ سیاست کمتر یافته می شود ستایش می کنم.

من که شاهد لحظه لحظه های سخت ناگزیرت در مواجهه حق و ناحق، درست و نادرست هستم.
من “حق طلبی و مهربانی ات” را می ستایم.

آن زمان که درک مان از آنچه پیرامونمان می گذرد، کاملا متفاوت و گاه متعارض است احترام دلنشین ترین حسی است که از تو دریافت می کنم .

در لحظاتی که به نادرستی یک تصمیم اشتباه می رسی ، ظرفیتت برای پذیرش اشتباه، برایم ستودنی ست. صبرت در برابر سرزنش دوستان جاهل و مطالبه گر برایم سخت اما با ارزش است.

انصاف و ادبت را در برابر مخالفان از صمیم دل تحسین می کنم .

بزرگ منشی و مناعت طبعت را در برابر سود زیان های عالم نه چندان پاک سیاست قدر میدانم .

همسر رنجبران

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ