پس از 40 سال اعلام شد: آب معدنی دملوند آلوده است!

98

امروز محصول شرکتی که از سال ۱۳۵۲ به عنوان پایهگذار صنعت آب معدنی توسط یک شرکت اروپایی ساخته شد، به عنوان آب آلوده شناخته شد.

بهروز جنت، مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان غذا و دارو گفته است با توجه به دستور وزیر بهداشت نسبت به بررسی آبهای معدنی و نیز اقدامات موثر سازمان غذا و دارو نسبت به جمعآوری و توقف خط تولید برندهای آلوده این اقدام در اولویت برنامههای سازمان قرار گرفت و بر همین اساس و طبق بررسیهای به عمل آمده، خط تولید آب معدنی «دماوند» به علت رعایت نکردن قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو و نیز تمکین نکردن به مقررات متوقف شد.

۴۲ سال پیش، شرکت «پریه» این آب معدنی را از «چشمه اعلا»ی دماوند استخراج کرد.

آب معدنی دماوند در سال ۱۳۸۸، هفتاد درصد سهام خود را به شرکت فرانسوی دنون که یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت تغذیه به شمار میرود واگذار کرده بود و مدیریت آن بر عهده آنها بود.

پیش از توقف، تولید آب معدنی دماوند در ساعت ۶۶ هزار بطری بوده است.

در سایت آب معدنی دماوند، هنوز خبری درباره توقف تولید محصولات یا بیانیه رسمی این شرکت مشاهده نمیشود.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ