نامه اعتراض‌آمیز ۵۰۰ هنرمند به خانه موسیقی

29

اهالی موسیقی در نامه ای اعتراض آمیز نسبت به شکایت خانه موسیقی از ساسان فاطمی پژوهشگر و مدرس صاحب نام موسیقی واکنش نشان دادند.


پانصد هنرمند فعال موسیقی در نامه‌ای اعتراض آمیز نسبت به شکایت خانه موسیقی از ساسان فاطمی پژوهشگر و مدرس صاحب نام موسیقی واکنش نشان دادند.

به گزارش مهر، پانصد هنرمند فعال موسیقی از حسین علیزاده، داریوش طلایی، کیهان کلهر و مجید کیانی در نامه ای اعتراض آمیز نسبت به شکایت خانه موسیقی از ساسان فاطمی پژوهشگر و مدرس صاحب نام موسیقی واکنش نشان دادند.

در متن این نامه اعتراض آمیز آمده است:
«جای آن است که خون موج زند در دل لعل

جامعه‌ موسیقی ایران در روزهای اخیر، با بهت و حیرت، شاهد رویدادِ نامبارک و ناپسندی شده است که در طول تاریخ کشور، اگر بی‌ سابقه نباشد، بی ‌شک کم نظیر است.

در این رویداد تاریخی، مدیران خانه‌‌ موسیقی به جای پاسخگویی به شبهاتی که در خصوص عملکردشان مطرح شده است، به شکل غیر مستقیم، با توسل به تنظیم شکایت در محاکم قضایی به ‌خاطر انتقاداتی که از آنها شده است، آشکارا می‌ کوشند اعضای این نهاد مدنی را تحت فشار بگذارند تا از پیگیری مطالبات قانونی خود منصرف شوند.

بدیهی‌ ست مشارکت در تعیینِ سرنوشتِ تنها نهاد قانونی و صنفیِ موسیقی در کشور از حقوقِ اصلی و ابتداییِ موسیقیدانان است و به همین دلیل شکایت از هنرمندانِ منتقد اقدامی غیر منطقی و مخرب است که تنها نتیجه‌ آن اثبات ناتوانی و ضعف هیات مدیره خانه‌ موسیقی در پاسخگوییِ منطقی و شفاف به پرسش‌ های جامعه‌ موسیقی کشور و همچنین برخورد ناشایست با دیدگاه‌ منتقدان یا مخالفان است.

ما امضا کنندگان این بیانیه برخوردِ اخیر مدیران خانه‌‌ موسیقی را مصداق آشکار بی‌ احترامی به هنر و هنرمندان کشور دانسته، ضمن پشتیبانی و حمایت از دوست هنرمند و استاد برجسته‌ دانشگاه، آقای دکتر ساسان فاطمی، با محکوم کردن چنین شکایاتی از هنرمندان موسیقی ایران، این اقدام مدیران خانه‌ موسیقی را نادیده گرفتن حقوقِ قانونی و شهروندی هنرمندان کشور دانسته، آن را لکه‌ ای تاریک در عرصه‌ هنری کشور قلمداد می ‌کنیم.

 

همچنین از نهادهای قانونی و مسئول، و در رأس آنها وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، توقع داریم قاطعانه و به ‌نحوی مناسب با این اقدام، که به ‌قصد دلسرد کردن منتقدانی صورت گرفته است که اصلی ترین دغدغه شان داشتن یک نهاد مدنی سالم و پویا بوده است، برخورد کنند تا موجبات سلب اعتماد جامعه از مدیریت فرهنگی کشور فراهم نشود.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ