خانم بجنوردی همسر سیدحسن خمینی و پروانه مافی کاندیدای لیست اصلاح طلبان.
نامه نیوز: خانم بجنوردی همسر سیدحسن خمینی و پروانه مافی کاندیدای لیست اصلاح طلبان.

عکس: همسر سید حسن هم رای داد

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ