حوادث خنده داری که برای روسای جمهور جهان رخداده است / فیلم

3

اخبارجدید,خبرهای جدید,اخبار جدید

مراسم رسمی و شرکت مقامات بلندپایه در این مراسم و حوادث غیرقابل پیش بینی که این مراسم جدی را به یک فیلم کمدی تبدیل می کند.

به گزارش ساعت۲۴، مراسم رسمی و شرکت مقامات بلندپایه در این مراسم و حوادث غیرقابل پیش بینی که این مراسم جدی را به یک فیلم کمدی تبدیل می کند. البته خندیدن به رویدادهای ناگوار برای دیگران کار درستی نیست و باید با تامل به این حوادث نگریست.

 

 
 

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ