رفتار متعارض رسانه‌ها درقبال اظهارات مقام قضایی

14

رسانه‌های حاکمیتی (حتی آنها که بودجه‌شان را دولت می‌گیرند و برای روحانی پنبه می‌زنند) به قالیباف به چشم یک سرمایه سیاسی نگاه می‌کنند. خاصه آنکه با عدم حضور احمدی‌نژاد امکان کاندیداتوری وی (درصورت اجماع اصولگرایان) بسیار افزایش یافته است.

صداوسیما نیز که مشی بی‌طرفانه‌اش را در منازعات سیاسی کمتر کسی می‌پذیرد، درمواردی که برای سردار ِ سابق چالش ایجاد شده (از مسئله برخوردهای بد با دستفروشان گرفته تا همین قائله املاک نجومی) تمام قد پشت قالیباف ایستاده و با پخش رپورتاژهای تبلیغاتی در زمینه تبرئه قالیباف کم نگذاشته‌اند.

آنها در همین ماجرای املاک نجومی هم با رویکردی متعارض به بررسی قضیه پرداختند. مردم فراموش نخواهند که در زمینه طرح مسئلهه فیشهای حقوقی نجومی صداوسیما و رسانه‌های اصولگرا چطور روی قضیه مانور می‌دادند اما همین رسانه‌ها در مورد اتهاماتی که متوجه مربوط به شهرداری بود رفتاری متعارض داشتند.

مردم درآینده قضاوت خواهند که واکنش دولت روحانی نسبت به رسانه‌های منتقد در مورد فیشهای نجومی چگونه بود و واکنش مسئولان شهرداری و شورای شهر در ماجرای املاک نجومی چگونه؟

دولت روحانی در ماجرای پیش‌آمده نه‌تنها مسئولیت را پذیرفت بلکه از آن مهمتر حتی یک رسانه را تهدید یا تعطیل نکرد. در حالی که نظامیانی که حالا با کت و شلوار مدیریتی در بهشت هستند رفتاری دیگر گونه را با افشاگران پیشه کردند.

پس از حضور مقام عالیرتبه قضایی در صداوسیما و بیان ابعاد ماجرای واگذاری زمینها و املاک شهرداری واکنش رسانه‌های اصولگرا به اظهارات مقام قضایی و تیترهایشان در تضاد با واکنشها و تیترهای بولتن‌های اصلاح‌طلب بود.

 

حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود.

این عین جمله دادستان است. حالا ببنیند صبح نو چه تیتری زده:

صبح نو،املاک نجومی،روزنامه

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ