۱۳ خصوصیت راهنمایان گردشگری

3

الی گشت

راهنمایان تور باید از خصوصیات شخصیتی و رفتاری خاص و والایی بهره‌مند باشند تا بتوانند از پس این شغل جذاب اما پر افت و خیز برآیند.

به گزارش سرویس بازار ایسنا، به نقل از مجله گردشگری الی گشت ۱۳ خصوصیتی که راهنمایان تورها باید داشته باشند شامل مواردی است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

۱. نیرومندی و مصمم بودن

یک راهنمای تور باید دارای توانایی رهبری باشد. یعنی بتواند مدیریت کرده و تصمیم بگیرد. این کار برای کسانی که شخصیتی مردد، بی ثبات، ترسو و کمرو دارند مناسب نیست.

۲. دید مثبت

راهنما باید فردی خوشبین بوده یا دست کم خود را این‌گونه نشان دهد. یادتان باشد که این خوشبینی مسری است. راهنمای منفی‌باف، مایه دردسر و گرفتاری است. البته خوش بینی بیش از اندازه هم خوب نیست.

۳. زیرکی و خوش سرزبانی

یک همراه تور هم باید سیاست‌مدار باشد و با مسافران گروه، کارکنان هتل‌ها، رستوران‌ها، شرکت‌های حمل ونقل و رانندگان روشی سیاست‌مدارانه در پیش گیرد. نباید به شایعات توجه کند، به اعتماد اطرافیان باید ارج بگذارد و به حساسیت‌هایشان توجه کند.

۴. صداقت و وفاداری

فضیلتی که هر راهنمای تور باید داشته باشد صداقت و پایبندی به اصول در برابر مسافران و سازمانی است که برایشان کار می‌کند. دراین کار همه چیز باید روشن باشد و هیچ پنهان کاری و حساب‌سازی نباید وجود داشته باشد. راهنما نباید دست به کارهایی بزند که به سازمان و کارفرمایش لطمه وارد شود.

۵. اعتماد به نفس و قاطعیت

یک راهنما بهتر است دارای اعتماد به نفس و غرور بوده و کمی منیت داشته باشد. هنگامی که کارمند هتل می‌گوید اتاق یک تخته ندارند، راهنما نباید فورا کوتاه بیاید بلکه باید بگوید: «بگو رئیست بیاید.» این به معنای دادزدن، ناسزاگفتن یا رفتار خشونت آمیز نیست. بلکه به این معناست که راهنما بر حقوق مسافرانش پافشاری می‌کند.

۶. آرامش در رفتار

حتی در هنگام نگرانی نیز باید لبخند اطمینان بر لبان راهنما باشد. راهنمای خوب هرگز حتی در درونش احساس‌ترس ندارد. آن‌ها باید در بحران‌ها خونسردی شان را حفظ کرده و در برابر موارد اضطراری به سرعت بهترین واکنش را نشان دهند. در برابر مخاطرات بزرگ باید این توان را داشته باشند که به درستی و روشنی بیندیشند.

۷. شخصیت گرم و پرشور

ویژگی‌هایی که در موردشان صحبت کردیم، در هنگام عمل کمی ارتشی مابانه به نظر می‌رسند. اما در راهنمایان تور باید کمی رفتار افسر فرمانده نیز وجود داشته باشد. اما باید به خاطر داشته باشید که مسافران یک گروه آزاد و خوشگذران هستند نه یک دسته سرباز. راهنمای تور هنگامی که رهبریش را اعمال می کند باید گشاده رو بوده و نشان دهد که آماده لبخند زدن است.

۸. آراستگی و پیراستگی

مسافران تور می‌توانند وضعی نامرتب یا آشفته داشته باشند اما سرپرست گروه باید همواره دارای ظاهری آراسته باشد. این آراستگی و شادابی بر اعتبار و اقتدارش اضافه می‌کند و سرمشقی برای دیگران می‌شود.

۹. تندرستی

این بدین معنا نیست که سرپرست تور از همان ابتدا وارد ورزش‌های سنگین شود. اما باید تندرست باشد. از ناتوانی بدنی رنج نبرد و بنیه خوبی داشته باشد. حتی در هنگامی بیماری باید طوری رفتار کند که گویای سرزندگی و توانمندی باشد.

۱۰. حساسیت

گذشته از برنام‌ ریزی برای مسیر یا موارد اضطراری، راهنما همواره باید حالات مسافران را زیر نظر داشته و واکنش‌های شخصیتی‌شان را پیش بینی کند. او باید اسباب آسایش و آرامش مسافران تنها و نگران را نیز فراهم نماید. راهنما باید کمی روانشناسی هم بلد باشد و نسبت به مسافران و حالاتشان هوشیار باشد.

۱۱. انعطاف پذیری و نرمش

در سفر مسائلی چون خرابی وسایل حمل و نقل، اختلال در ابزارهای ارتباطی و پیام رسانی، وجود مسافران ناسازگار و دردسر آفرین یا بیماری‌ها، بلایای طبیعی، تاخیر وسایل ترابری وجود دارد. پس راهنمای تور باید به سرعت و با حضور ذهن برای آنها چاره‌سازی کند. باید بتواد تا هرگاه شرایط ایجاب کرد، برنامه را تغییر دهد.

۱۲. فداکاری

یک همراه تور باید همواره آماده باشد تا به خاطر رفاه گروه از آسایش خود چشم پوشی کند. یک لیدر باید پس از همه غذا بخورد، بنوشد و بیاساید.

۱۳. آینده‌نگری

همچنان که نرمش‌پذیری فضیلتی بایسته است یک همراه تور کاردان باید همه چیزهای نادرست و مشکل آفرین را از قبل پیش‌بینی کرده و بکوشد از رویداد آن‌ها جلوگیری کند.

انتهای پیام

منبع :ایسنا

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ