دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال ۲۰۱۷ شد

53

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال ۲۰۱۷ شد

مراسم گزینش ملکه زیبایی کشور عراق از میان دختران عرب و کرد در این کشور برگزار شد که از میان زیباترین ها بالاخره دختری که برترین زیبایی ها را داشت گزینش گردید.فیان سلیمانی توانست در بین دخترهای شرکت کننده مقام اول را از آن خود کند تا در کل کشور عراق در سال ۲۰۱۷ برترین و زیباترین دختر باشد.

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

مراسم دختر شایسته عراق ۲۰۱۷
دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شدفیان سلیمانی زیباترین دختر عراق
دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شدملکه زیبایی عراق ۲۰۱۷
دختر زیبای کرد ملکه زیبایی عراق در سال 2017 شد

ملکه زیبایی عراق،زیباترین دختر عراق،دختر شایسته عراق،دختر جذاب ملکه زیبایی عراق،دختر عرب جذاب ملکه زیبایی

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ