خلاقیت یک خانم با ضایعات خودرو

26
خبرگزاری میزان: فاطمه صفرپور متولد زاهدان و دانش آموخته معماری و ساکن کرج است. کارگاه کوچک او پر است از مجسمه هایی که با ضایعات خودرو ساخته شده است. دستان زنانه‌ی او بار‌ها سوخته است چرا که از پیکار آتش و آهن هنر می‌آفریند. هنری که به تجربه و خود آموز و بی هیچ استادی بدست آورده است. هنری که برای ادامه حیات دستان یاریگر نهادهای حامی هنر را می‌طلبد.
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو

خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو
خلق آثار هنری با ضایعات خودرو

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ