همخوانی شکل صورت و نام ترامپ باعث شد او رئیس جمهور آمریکا شود؟

2
اینگونه به نظر می‌آید که صورت گرد و در کنار آن نامی که با گردی صورت همخوانی داشته‌باشد، به برگزیده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک فراوانی کرده‌است.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گیزمگ، نتایج مطالعه‌ای جدید که در دانشگاه اوتاگوی نیوزیلند انجام شده به صورت مستقیم بر این موضوع متمرکز نیست،‌اما نشان می‌دهد زمانی که فرم صورت و نام فردی با یکدیگر مطابقت دارد، خوشایند مردم قرار می‌گیرد به ویژه اگر این فرد سیاستمدار باشد.
تاثیر بوبا/کیکی آزمایشی مشهور است که در آن به افراد دو شکل نشان داده می‌شود: حبابی آمیبی شکل با لبه‌های منحنی و ستاره‌ای با لبه‌های تیز. سپس از آنها خواسته می‌شود تا دو واژه بی معنی بوبا یا کیکی را برای هریک از این شکل‌ها انتخاب کنند. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۱ انجام شد،‌ نتایج نشان داد ۹۵ درصد از افراد نام بوبا را برای شکل حباب مانند و نام کیکی را برای شکل ستاره‌مانند انتخاب کرده‌اند.
به بیانی دیگر برای شکلی که حالتی گردتر و مدور داشت نامی را انتخاب کردند که برای بیان آن باید لبها و دهان را به حالت گرد درآورد و برای شکل لبه‌دار و تیز نامی انتخاب شد که از حروف بی‌صدای قوی برخوردار بود.
در آزمایشی که به تازگی انجام شده،‌ این تاثیر در ارتباط میان صورت‌ها و نام‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌است. در یکی از آزمایش‌ها به داوطلبان عکس‌هایی از صورت چند مرد نشان داده شد که از عمد گردتر از حد نرمال یا زاویه‌دارتر از حد عادی بودند و داوطلبان به درستی نه عکس با صورت‌های گرد را به نام‌هایی مانند لو یا جورج نسبت دادند درحالی که برای صورت‌های زاویه‌دار هشت نام مانند پیت یا کرک انتخاب شدند.
سپس این آزمایش روی عکس‌های دستکاری نشده و واقعی تکرار شد و داوطلبان به صورت میانگین ۱۴ از ۱۶ صورت و نام گرد و ۱۵ از ۱۶ صورت و نام زاویه‌دار را به درستی با یکدیگر انطباق دادند.
در نهایت محققان این نظریه را روی ۱۵۸ کاندید سنای آمریکا به کار بردند و به هریک امتیازی را براساس میزان گرد بودن یا زاویه‌دار بودن صورت‌ها و نام‌هایشان و میزان انطباق نام با صورت اختصاص دادند. نتایج نشان داد کاندیداهایی که امتیاز بالاتری دارند، یعنی انطباق نام و صورت در آنها بیشتر است،‌نسبت به دیگر کانیداها ۱۰ درصد رای بیشتری به دست آورده‌اند.
محققان همچنین دریافتند اگر فردی تناسب بالاتری از فرم چهره و نام داشته‌باشد نسبت به دیگران احساس اعتماد‌به‌نفس بیشتری خواهد‌داشت.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ