اصغر فرهادی در تلگرام

8

اصغر فرهادی با انتشار متنی اعلام کرد که به‌صورت رسمی و از طریق تللگرام با مخاطبان خود در ایران و سایر نقاط جهان در ارتباط است.

کانال رسمی اصغر فرهادی در تلگرام به آدرس https://t.me/Asgharfarhadi_officialتوسط ثمین مهاجرانی به عنوان ادمین کانال اداره می شود.

70

 

خاب بازیگر تلگرامی برای پروژه جدید…

دستیار اصغر فرهادی: دیگر فیلم نفرستید

«برسد به دست آهو» فیلم جدید اصغر فرهادی است که فراخوان بازیگری‌اش در تلگرام منتشر شده بود.کاوه سجادی حسینی دستیار‌کارگردان فیلم یکشنبه ۵ مهرماه،…

چگونگی حضور در فیلم جدید اصغر فرهادی

اصغر فرهادی کارگردن سینما و برنده‌ی جایزه‌ی اسکار، پیش تولید هفتمین فیلم سینمایی اش را با انتشار فراخوان بازیگری آغاز کرد. این فیلم «برسد به…
اصغر

فراخوان اسغر فرهادی برای تست بازیگری

اصغر فرهادی کارگردن سینما و برنده‌ی جایزه‌ی اسکار، پیش تولید هفتمین فیلم سینمایی اش را با انتشار فراخوان بازیگری آغاز کرد. این فیلم «برسد

 

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ