دوران سربازی رئیس جمهور

1
پایگاه خبری انتخاب: تصویری تاریخی از دوران سربازی رئیس جمهور، او نفر دوم از سمت راست است.
عکسی تاریخی از دوران سربازی رئیس جمهور 

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ