ورود دیوان محاسبات به پرونده فروش گاز به ترکیه

0

مهر: محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار در خصوص جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه در مورد صادرات گاز مجانی به ترکیه گفت:موضوعاتی در جراید مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است ایران گاز خود را به صورت مجانی به ترکیه  صادر کند.

نماینده مردم تفرش در مجلس ادامه داد: قرار داد با شرکت بوتاش ترکیه مبنی بر صادرات گاز در سال ۱۹۹۶ منعقد و در سال ۲۰۰۶ اجرایی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ترکیه شکایتی از ایران در خصوص این قرار داد  در دادگاه بین المللی مطرح کرده و رای داده شده است که ایران ۱.۹میلیارد دلار زیان و غرامت به ترکیه پرداخت کند وبر این اساس ایران باید  ۱۸ ماه گاز رایگان برای پرداخت این غرامت به ترکیه صادر کند.

وی افزود: ۲بند دراین قرارداد وجود دارد مبنی بر اینکه هر سه سال یک بار طرفین قرار داد می توانند در قیمت قرار داد تجدید نظر کنند طرف ترکیه ای در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ دو بار در خصوص قیمت گاز صادراتی اعتراض کرده است .

حسینی گفت: اعتراضاتی در بحث کمی و کیفی قرار داد هم داشته است موضوع به داوری ارجاع شده دفاعیات انجام شده است ودر بحث کیفیت و مقدار رای به نفع ایران داده شده است اما در بحث قیمت بر اساس مستنداتی که ارائه شده  ایران به میزان ۱.۹ میلیارد دلار جریمه شده است.

عضو کمیسیون برنامه گفت: این موضوعدر کمیسیون برنامه بررسی شد، شیوه قیمت گذاری بررسی شد و در گزارش شکلی دیوان ایرادی در خصوص قرار داد مطرح نشده است اما مقرر شد دیوان گزارشی را از محتوای قرار داد گازی با ترکیه تهیه کند.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ