واکنشها به پیشنهاد عضو منتخب شورای شهر تهران

2
 واکنش متعدد کاربران به پیشنهاد زهرا نژاد بهرام در خصوص شهردار شدن عارف
 پیشنهاد عضو منتخب شورای شهر تهران برای شهردار شدن عارف +  واکنش ها

واکنش کاربران به پیشنهاد زهرا نژاد بهرام در خصوص شهردار شدن عارف
 واکنش کاربران به پیشنهاد زهرا نژاد بهرام در خصوص شهردار شدن عارف

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ