مادر مستأجر در نوبت عمل، دختر مبتلا به بیماری خاص؛ کمک شان می کنید؟

0

خیریه همت رضاشهر، با ارسال نامه ای به عصر ایران، خواستار آن شده است یکی از مددجویان این خیریه که به شدت در فقر و تنگدستی است، کمک شود.
در این نامه امده است:

احتراما”به استحضار میرساندسرکارخانم (نام در دفتر عصر ایران محفوظ است) ازمددجویان این خیریه جهت مساعدت به حضورتان معرفی می گردد.

همسر نامبرده فوت نموده و ایشان بدلیل عارضه قلبی درنوبت عمل قراردارند.

ازطرفی دختر ۲۵ ساله ایشان بدلیل بیماری خاص نیازمند درمان باهزینه بالا می باشد و به دلیل گرانی داروها قادربه تامین آنها نیستند. چند ماه هم هست که اجاره خانه آنها عقب افتاده است.

شماره حساب خیریه ۲۰۴۲۱۸۷۳۴۰

شماره کارت خیریه۶۱۰۴۳۳۷۷۳۳۵۷۳۹۵۸

شماره شبای خیریهIR930120 0000 0000 2042187340

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ