«برخاکستر ققنوس» منتشر شد/ نگاهی متفاوت به کارنامه چوبک

1

نشر مروارید کتابی را با عنوان «بر خاکستر ققنوس» به قلم محمدرضا رهبریان و با موضوع بررسی موضوعی آثار صادق چوبک از داستان نویسان ایران منتشر کرده است.

نشر مروارید کتاب «بر خاکستر ققنوس» محمدرضا رهبریان

در این کتاب نویسنده به موضوع حضور حیوانات در آثار داستانی این نویسنده توجه ویژه‌ای نشان داده و بر مبنای آن سعی کرده به بازخوانی این نویسنده و لایه‌های مختلف حاضر در داستان‌نویسی وی وارد شود و به موشکافی، تیزبینی و تکنیک وی در داستان‌نویسی وی بپردازد.

رهبریان همچنین به موضوع حیوان‌دوستی در آثار داستانی چوبک در این کتاب توجه نشان داده و درباره این موضوع در مقدمه خود می‌نویسد: به نظر می‌رسد که این جنبه از کار چوبک در سایه مانده بود و همین نادیدگی من را بر این واداشت تا در دامنه این سوژه گام بردارم. از این رو کوشش کردم با مطالعه چندباره آثار وی زمینه‌ها و ریشه‌های این موضوع را در آثار وی به دست بیاورم.

این کتاب همچنین برای نخستین‌بار سال‌شمار کامل زندگی، کتاب‌شناسی و مقاله‌شناسی کامل زندگی این نویسنده و نیز گزینشی از داستان‌های او با محوریت حیوانات را در خود آورده و بخش ویژه‌ای را نیز با عنوان  چهره‌شناسی این نویسنده در خود قرار داده است.

نشر مروارید این کتاب را با قیمت ۲۳ هزار تومان منتشر کرده است.

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ