رئوفیان: اصولگرایى آسیب جدى دیده است

2

 
💠 من واقعا تاسف و تاثر خود را از رویکرد آقای رئیسی در رقابت های انتخاباتی اعلام میکنم.

💠 واقعا چرا آقای رئیسی موضع خود را نسبت به یک خواننده زیر زمینی که شناسنامه روشنی هم دارد به طور شفاف بیان نمیکند؟

💠 امروز کسانی مانند رسایی از این جریان سوءاستفاده می کنند. کسانی مانند آقای ضرغامی، نقوی حسینی که خود را پیش قراولان اصولگرایی میدانند، به گمان من معیار و شاخصه نزدیکی با کسی مانند تتلو را همان نزدیکی مقطعی رئیسی با این شخص میدانند.

💠 کسانی داعیه دار اصولگرایی شده اند که چهره ای خشن از اصولگرایی به نمایش می گذارند.

💠 اصولگرایی واقعی در ادبیات امثال مهدوی کنی و هاشمی و ناطق نوری نشان داده می شد.

💠 امیدوارم اصولگرایی ناب با محوریت ناطق شکل گیرد.

💠 این افراد به پیام و ماهیت اصولگرایی اجحاف کرده اند. لذا من اشکال را در روش ها و رویکردهایی میبینم که با اصولگرایی که مقام معظم رهبری فرموده اند و در کلام امام به آنها اشاره شده، مغایر است.

💠 عده ای معتقدند اصولگرایی به یک بازتعریف، بازنگری و مهندسی در نوع حرکت رفتارها وادبیات نیاز دارد. قطعا اگر فکری به حال این مسئله نشود، اصولگرایی چنان آسیب جدی خواهد دید که حالا حالا ها قد علم نخواهد کرد.

💠 رئوفیان در ادامه با انتقاد از کسانی که از نو اصولگرایی سخن میگویند، گفت: این افراد آدرس گم کرده اند و فکر میکنند این شیوه، شیوه ای است که میتواند به اصولگرایی ناب منتهی شود درحالی که دچار یک خطای فاحش شده اند و هم خودشان را به نابودی می کشاند و هم چهره نامطلوبی از اصولگرایی به نمایش می گذارد. (جماران)

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ