نمایش خیابانی دستگیرشدگان مواد مخدر و اراذل و اوباش

5
نمایش خیابانی دستگیرشدگان مواد مخدر و اراذل و اوباش منطقه صبح دوشنبه دوم مرداد با حضور سردار ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در شمال غرب میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر

دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و خرده فروشان مواد مخدر
دستگیری اراذل و اوباش در میدان امام حسین
دستگیری اراذل و اوباش در میدان امام حسین
دستگیری اراذل و اوباش در میدان امام حسین
دستگیری اراذل و اوباش در میدان امام حسین
دستگیری اراذل و اوباش در میدان امام حسین
دستگیری اراذل و اوباش در میدان امام حسین
دستگیری اراذل و اوباش در میدان امام حسین

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ