مردم را از بحران آب نترسانیم / ما در یک جامعه در ریسک هستیم / راه حل‌های نمایشی حل مسئله آب قابلیت اجرا ندارند

0

مردم را از بحران آب نترسانیم / ما در یک جامعه در ریسک هستیم / راه حل‌های نمایشی حل مسئله آب قابلیت اجرا ندارند

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ