فروشگاه اینترنتی بازی هوش

 

 

Editor Blog’s

مطالب وبلاگ

زندگی همیشه بر وفق مراد ما نیست. این را همه می‌دانند. خیلی‌ها اما فکر می کنند برای تبدیل کردن محیط زندگی به فضایی امن و آرام و با رفاه و بی‌دغدغه باید پول داشت پول زیاد. این حرف غلط...
اینروزها وقتی صحبت از مرجعیت و مرجع تقلید پیش می‌آید، عمدتاً اغلب به یاد احکام شرعی و اینکه کدام مجتهد چه حکمی داده می‌افتند؛ چرا که در مسائل رسمی وقتی گفتمان مسلط مصر به تبیین همه‌چیز (اعم از احکام،...
شبکه ورزش به عنوان شبکه‌ای تخصصی از مدتها قبل و با تبلیغات گسترده مدعی پوشش کامل مسابقات المپیک بود. مسئولان صداوسیما ادعا کردند با خرید حق‌پخش کامل مسابقات علاوه بر رقابتهای ورزش‌کاران کشورمان؛ مسابقات سایر کشورها را نیز بطور کامل...
«خیلی خفنه»، «بچه مایه‌ای»،  «دمت جیز»، «پیچوندمش»، «ته جواتی»، «زیگیل نباش»  و واژه‌هایی از این دست را به احتمال فراوان در ادبیات جوانان امروزی شنیدید. واژه‌هایی که هنوز سر را زمین نگذاشته‌اید برای آغاز صبحی دیگر تغییر خواهد کرد....
بازی فیش های حقوقی، یک بازی معمولی نیست! جدال میان جناح های سیاسی این مقابله را میتواند تبدیل به معامله کند! این ماجرا ۲ جعبه سیاه دارد؛ یکی در مجلس و دیگری در دولت. جعبه سیاه اول جایی در کمیسیون اصل نود...
زندگی همیشه بر وفق مراد ما نیست. این را همه می‌دانند. خیلی‌ها اما فکر می کنند برای تبدیل کردن محیط زندگی به فضایی امن و آرام و با رفاه و بی‌دغدغه باید پول داشت پول زیاد. این حرف غلط...
اینروزها وقتی صحبت از مرجعیت و مرجع تقلید پیش می‌آید، عمدتاً اغلب به یاد احکام شرعی و اینکه کدام مجتهد چه حکمی داده می‌افتند؛ چرا که در مسائل رسمی وقتی گفتمان مسلط مصر به تبیین همه‌چیز (اعم از احکام،...
شبکه ورزش به عنوان شبکه‌ای تخصصی از مدتها قبل و با تبلیغات گسترده مدعی پوشش کامل مسابقات المپیک بود. مسئولان صداوسیما ادعا کردند با خرید حق‌پخش کامل مسابقات علاوه بر رقابتهای ورزش‌کاران کشورمان؛ مسابقات سایر کشورها را نیز بطور کامل...
«خیلی خفنه»، «بچه مایه‌ای»،  «دمت جیز»، «پیچوندمش»، «ته جواتی»، «زیگیل نباش»  و واژه‌هایی از این دست را به احتمال فراوان در ادبیات جوانان امروزی شنیدید. واژه‌هایی که هنوز سر را زمین نگذاشته‌اید برای آغاز صبحی دیگر تغییر خواهد کرد....
بازی فیش های حقوقی، یک بازی معمولی نیست! جدال میان جناح های سیاسی این مقابله را میتواند تبدیل به معامله کند! این ماجرا ۲ جعبه سیاه دارد؛ یکی در مجلس و دیگری در دولت. جعبه سیاه اول جایی در کمیسیون اصل نود...

آخرین پستها: