چ. جولای 6th, 2022

admi23fdsn

Linux VPS یا همین که به عبارتی سرور مجازی لینوکس، اصطلاحاً سروری به همپا اینترنت سرعت بالا هست که حساس سیستم دلیل لینوکس هست و توزیع های متمایز نظیر CentOS، Debian و Ubuntu را دارد؛ سرورمجازی لینوکس در دیتاسنتر پایین سرور های فیزیکی میزبانی می... مطالعه کنید