ج. مه 20th, 2022

admi23fdsn

روزنه گاز از چه اجزایی تشکیل شده است؟ حیاتی ترین و حساس ترین وظیفه این قطعه در اختیار گرفتن هوای ورودی به موتور است که... مطالعه کنید
The Etatron DLX Series Fluid Dosing Pump is a versatile range of solenoid dosing پمپ اتاترون pumps. • پمپ تزریق اتاترون قابلیت تهیه به جهت... مطالعه کنید
مدل چسب دار این داکت ها سهل وآسان و سرعت بالا بر بر روی سقف و دیوار قابلیت و امکان نصب و اجرا می باشد... مطالعه کنید
جهت جلوگیری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و غربت از تبادل دمایی در فی مابین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم... مطالعه کنید