س. دسامبر 7th, 2021

سال: 2020

[ad_1] به بهانه شروع مدارس؛ عکسی نوستالژی از عادل فردوسی پور در سال ۱۳۶۴ و مقطع اول راهنمایی ببینیم. منبع:اینستاگرام طرفدران فردوسی پور [ad_2] Source... مطالعه کنید