د. اکتبر 3rd, 2022

ماه: فوریه 2022

استعمال از سنگهای ساختمانی تزئینی صیقل دیتا شده تقریباً در ده سال های چهارم و پنجم اشاعه متعددی یافت به طوری که اصطلاح «نمای سنگی»... مطالعه کنید