ج. دسامبر 9th, 2022

ماه: آوریل 2022

Linux VPS یا همین که به عبارتی سرور مجازی لینوکس، اصطلاحاً سروری به همپا اینترنت سرعت بالا هست که حساس سیستم دلیل لینوکس هست و توزیع های متمایز نظیر CentOS، Debian و Ubuntu را دارد؛ سرورمجازی لینوکس در دیتاسنتر پایین سرور های فیزیکی میزبانی می... مطالعه کنید